Site banner

Hoạt động HĐND - UBND xã

Ngày đăng: 26/04/2021
Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đoàn Phương Tùng-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, bà Ngô Mộng Quyên-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tham dự.
Ngày đăng: 03/01/2021
KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016-2021 Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp lần thứ 12 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể xã, ấp cùng sự có mặt 24/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự.
Ngày đăng: 29/12/2019
Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp lần thứ 10 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể xã, ấp cùng sự có mặt 26/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự
Ngày đăng: 02/07/2019
Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2019 tại nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 9. Tham dự kỳ họp có đồng chí Huỳnh Văn Thương, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư-Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã; các ban, ngành, đoàn thể xã; đại biểu hai cử tri; cùng 26/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã.
Ngày đăng: 16/05/2019
Chiều ngày 13 tháng 05 năm 2019, tại Nhà văn hóa ấp Cái Tắc, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Mỹ Thạnh.
Ngày đăng: 08/01/2019
Chiều ngày 02 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Bùi Thành Hiếu, bà Võ Thế Trang Đền, bà Phan Thị Phước Hiền – Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đại diên ban ngành huyện, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cùng ban ngành đoàn thể xã ấp và 47 cử tri tham dự.
Ngày đăng: 30/12/2018
Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức kỳ họp lần thứ 8 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể xã, ấp cùng sự có mặt 27/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự.
Ngày đăng: 13/11/2018
Chiều ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Mỹ Thạnh.
Ngày đăng: 19/07/2018
Chiều ngày 18/7/2018, tại Nhà Văn hóa Mỹ Thạnh. Ông Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri, xã Mỹ Thạnh. Tham dự buổi tiếp xúc có đại biểu các ngành, đoàn thể huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể xã và 53 đại biểu cử tri.
Ngày đăng: 12/07/2018
Sáng ngày 12/7/2018, tại phòng họp Ủy ban nhân dân xã, dưới sự chủ trì của ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức cuộc họp xem xét báo cáo của đoàn giám sát thực hiện Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thảy sinh hoạt và họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.