Site banner

Giới thiệu

Ngày đăng: 16/05/2015
Mỹ Thạnh là xã cửa ngõ về phía tây bắc của huyện Giồng Trôm, giáp Thành phố Bến Tre, diện tích tự nhiên là 727ha, có vị trí địa lý khá thuận lợi về giao thông thủy, bộ với đường tỉnh 885 và Sông Giồng Trôm đi ngang qua địa bàn. Kinh tế phát triển đa dạng gồm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp, có 02 làng nghể truyền thống bánh tráng Mỹ Lồng và làng nghề kiềm.
Ngày đăng: 14/05/2015
Ngày đăng: 24/06/2014