Site banner

Tin tức - Sự kiện

Ngày đăng: 06/11/2020
Ban Biên tập giới thiệu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 06/11/2020
Ban Biên tập giới thiệu tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 01/12/1920-01/12/2020
Ngày đăng: 06/11/2020
Ban Biên tập giới thiệu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa 23/11/1940-23/11/2020 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 05/11/2020
Ban Biên tập giới thiệu Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2023 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 04/11/2020
Ban Biên tập giới thiệu Công văn số 530/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân huyện về việc ủy quyền nhân trợ cấp xã hội, trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 30/10/2020
Ban Biên tập giới thiệu văn kiện Đảng toàn tập, tập 1, từ năm 1924 đến 1930
Ngày đăng: 29/10/2020
Ban Biên tập giới thiệu Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND, ngày 12/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xét tặng danh hiệu công dân Đồng khởi và công dân Đồng khởi danh dự
Ngày đăng: 21/10/2020
Một số chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 21/10/2020
Một số chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Giồng Trôm khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 20/10/2020
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIỒNG TRÔM KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020-2025