Site banner

Tin tức - Sự kiện

Ngày đăng: 15/04/2017
Ban Biên tập xin giới thiệu Hướng dẫn 546/HD-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 với tập tin đính kèm.
Ngày đăng: 13/04/2017
Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Ông Bùi Văn Chiến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Phan Thị Ngọc Rí – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.
Ngày đăng: 08/04/2017
Ban Biên tập giới thiệu bản tin dự báo độ mặn của đài khí tượng thủy văn Bến Tre từ ngày 4/4 đến ngày 11/4/2017
Ngày đăng: 08/04/2017
Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức Giỗ tổ Hùng vương năm 2017 tại Đình Mỹ Thạnh. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Huyện Ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã, ông Ngô Tấn Quyền – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Ngày đăng: 30/03/2017
Ban Biên tập thông báo bản tin độ mặn của Đài khí tượng thủy văn Bến Tre từ ngày 28/3 đến ngày 4/4/2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 30/03/2017
Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức triển khai kế hoạch giỗ Tổ Hùng Vương. Ông Bùi Văn Chiến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh – Trưởng Ban tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Ngày đăng: 27/03/2017
Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Ban chỉ đạo giảm nghèo giải quyết việc làm xã Mỹ Thạnh tổ chức buổi họp mặt người nghèo năm 2017. Ông Trịnh Minh Nhựt – Chuyên viên tư vấn Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bến Tre, ông Bùi Văn Chiến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – Phó trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo giải quyết việc làm xã, cùng các ban ngành đoàn thể xã ấp và đại diện các hộ nghèo của xã về tham dự.
Ngày đăng: 22/03/2017
Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; Quyết định số 2242-QĐ/TU ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân.
Ngày đăng: 22/03/2017
Ban Biên tập thông báo bản tin độ mặn từ ngày 21/3 đến ngày 28/3/2017 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre
Ngày đăng: 20/03/2017
Ban Biên tập xin giới thiệu bản tin dự báo độ mặn của Đài khí tượng thủy văn Tỉnh Bến Tre với tập tin đính kèm