Site banner

Tin tức - Sự kiện

Ngày đăng: 15/03/2017
Ban biên tập xin giới thiệu nội dung kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân năm 2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 10/03/2017
Ban Biên tập giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 4/2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 09/03/2017
Chiều ngày 8 tháng 3 năm 2017, Công đoàn cơ sở xã Mỹ Thạnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và năm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.
Ngày đăng: 09/03/2017
Ban Biên tập thông báo bản tin độ mặn từ ngày 7/3 đến ngày 14/3/2017 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre
Ngày đăng: 07/03/2017
Ban Biện tập thông báo bản tin dự báo độ mặn của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre từ ngày 28/2 đến ngày 7/3/2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 06/03/2017
Ban Biên tập xin giới thiệu đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TW về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa trong nội bộ"
Ngày đăng: 17/02/2017
Ban biên tập xin giới thiệu Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy xã Mỹ Thạnh với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 17/02/2017
Ban biên tập giới thiệu Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mỹ Thạnh với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 08/02/2017
Ngày 08 tháng 02 năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 02/2017. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn nghị quyết Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh tháng 3/2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 20/01/2017
Ngày 06 tháng 01 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 2832/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2005. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn quyết định với tập tin đính kèm