Site banner

Hoạt động làng nghề

Ngày đăng: 02/09/2014
Làng nghề kềm bắt đầu được hình thành vào năm 1980, cách nay hơn 33 năm trên cơ sở mẫu kềm của Đức và Pháp. Có thể nói người có công trong việc hình thành và phát triển làng nghề kềm kéo Mỹ Lồng là ông Võ Văn Bảo, sinh năm 1925, quê quán ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và ông Nguyễn Thanh Liêm là rễ con người thứ 6 của ông Võ Văn Bảo. Hiện nay một số Công ty kềm ở Thành Phố Hồ Chí Minh như kềm nghĩa gọi ông tư Bảo là ông tổ của nghề kềm.