Site banner

Cải cách hành chính

Ngày đăng: 20/10/2018
Năm 2018 xác định công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ trọng tâm nên Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã tăng cường và tập trung triển khai thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật, công khai Bộ thủ tục hành chính đúng theo quy định.
Ngày đăng: 14/02/2017
Thời gian qua, xác định công tác cải cách thủ tục hành chính, củng cố sắp xếp lại tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ trọng tâm nên Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã tăng cường và tập trung triển khai thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật, công khai Bộ thủ tục hành chính đúng theo quy định.
Ngày đăng: 19/05/2016
Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 02/3/216 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới; 02 thủ tục hành chính bị bải bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã;
Ngày đăng: 14/03/2016
Ngày 10 tháng 03 năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Đến dự có đồng chí Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã, Chủ trì Hội nghị; cùng các ngành, đoàn thể xã.
Ngày đăng: 07/12/2015
Ngày 12 tháng 10 năm 2015, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản saotừ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch. Tại điều 3 quy định mức thu lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch như sau:
Ngày đăng: 19/11/2015
Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2015, Ban dân vận tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Thành, Phó Phòng Dân vận chính quyền làm trưởng đoàn; bà Trần Thị Kim Vân,Trưởng Ban dân vận huyện ủy; bà Phạm Thị Ngọc Hiền, Trưởng Phòng nội vụ huyện kiểm tra mô hình dân vận khéo cấp tỉnh năm 2015 với nội dung “ba Không, ba Nên, ba Cần” bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Ủy ban nhân dân xã.
Ngày đăng: 05/10/2015
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Kế hoạch số 3648/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm về thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Giồng Trôm năm 2015. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo về đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức cấp xã cụ thể như sau:
Ngày đăng: 24/06/2015
Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức họp triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch và Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã, cùng cán bộ, công chức xã Mỹ Thạnh tham dự.
Ngày đăng: 06/06/2015
Ngày 16 thánh 02 năm 2015, Chính Phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015.
Ngày đăng: 14/03/2015
Sáng ngày 13 tháng 03 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2014 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. Đến dự có ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã cùng các ngành, đoàn thể và Trưởng ấp 6 ấp tham dự.