Site banner

Cải cách hành chính

Ngày đăng: 05/02/2015
Ngày 4 tháng 02 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức triển khai quy trình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân xã. Đến dự có ông Hoàng Việt Anh, chuyên gia trưởng, tổ chức GIC Việt Nam; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trực thuộc Ủy ban nhân dân xã tham dự.
Ngày đăng: 22/01/2018
Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2018, Mỹ Thạnh tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ VIII (2018-2020). Ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã, ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.
Ngày đăng: 21/09/2017
Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2017, đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bến Tre do ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông đến kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 đối với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh.
Ngày đăng: 13/09/2017
Ban biên tập xin giới thiệu Hướng dẫn số 1680/HD-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội Vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh Bến Tre với tập tin đính kèm.
Ngày đăng: 17/03/2017
Ban biên tập xin giới thiệu Thông tư số 226/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 25/12/2016
Ngày 07 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân Tỉnh Bến Tre ban hành Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý hộ tích trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.
Ngày đăng: 03/12/2015
Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 06 thủ tục hành chính trong Lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 05 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc Lĩnh vực chứng thực; 27 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ cụ thể như sau:
Ngày đăng: 24/11/2015
Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015; Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp và lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: