Site banner

Thi đua yêu nước

Ngày đăng: 29/10/2020
Ban Biên tập giới thiệu Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND, ngày 12/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xét tặng danh hiệu công dân Đồng khởi và công dân Đồng khởi danh dự
Ngày đăng: 13/01/2016
Ngày 08 tháng 01 năm 2016, tại Phòng họp Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh. Cụm thi đua số 3 huyện Giồng Trôm tổ chức họp xét thi đua năm 2015. Đến dự có bà Phạm Thị Ngọc Hiền, Trưởng Phòng Nội Vụ huyện và chuyên viên phụ trách thi đua Phòng Nội Vụ huyện; Chủ tịch và Công chức Văn Phòng-Thống kê phụ trách nội vụ 7 xã gồm: Mỹ Thạnh (cụm trưởng, Phước Long (cụm phó), Lương Hòa, Thuận Điền, Lương Phú, Sơn Phú, Hưng Phong.
Ngày đăng: 11/10/2015
Sáng ngày 9 tháng 10 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Thái, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy; ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng xã, cùng các ngành, đoàn thể xã, ấp và đại biểu tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014.
Ngày đăng: 26/06/2015
Ngày 5 tháng 6 năm 2015, tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh, Cụm thi đua số 3 thuộc Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Giồng Trôm tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2015. Đến dự có bà Phạm Thị Ngọc Hiền, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Chủ tịch UBND và Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách nội vụ 7 xã cụm thi đua số 3 tham dự.
Ngày đăng: 15/04/2015
Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2015, tại nhà Văn hóa, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015. Đến dự có ông Trần Văn Tràng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã, cùng các ngành, đoàn thể xã và sự có mặt của 11 tập thể và 29 cá nhân gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015 tham dự.
Ngày đăng: 18/03/2015
Ngày 17 tháng 03 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX, Đại hội Đảng các cấp và Phong trào thi đua Đồng Khởi mới.
Ngày đăng: 26/11/2015
Thực hiện Công văn số 3085/UBND-NC ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giải quyết hồ sơ tồn động khen thưởng thành tích kháng chiến. Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Mỹ Thạnh họp xét hồ sơ thành tích kháng chiến chống Mỹ. Tham dự có 7/9 thành viên Hội đồng và 02 Cán bộ hưu trí đã qua tham gia khánh chiến chống Mỹ.
Ngày đăng: 09/08/2015
Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Kế hoạch số 519/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm về phát động phong trào Thi đua Đồng Khởi Mới. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh xây dựng Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2015 Về phát động phong trào thi đua Đồng Khởi Mới trên địa bàn xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành Chỉ thị số 132/CT-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2015 Về việc đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng các cấp và Phong trào Thi đua Đồng Khởi Mới và tổ chức triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị từ xã đến ấp, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.
Ngày đăng: 23/06/2014
Ngày 20 tháng 6 năm 2014, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Đến tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; bà Ngô Mộng Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các ban, ngành, đoàn thể xã và các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã tặng Bằng khen, giấy khen.