Site banner

Xây dựng Đô thị - Nông thôn mới - Đời sống văn hóa

Ngày đăng: 02/11/2015
Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã khởi công đổ bê tông lộ liên tổ nhân dân tự quản số 3 đến số 9 ấp Cái Chốt. Tuyến lộ có chiều dài 1557m, giai đoạn 1 đổ bê tông với chiều dài 700m, ngang 2,5m, dày 0,14m, kinh phí 490 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 200 triệu đồng, số còn lại ngân sách xã. Giai đoạn 2, với chiều dài 857m sẽ thi công vào năm 2016.
Ngày đăng: 11/09/2015
Để chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh công nhận đô thị loại V trung tâm xã Mỹ Thạnh. Ngày 9 tháng 9 năm 2015, Sở Xây Dựng tỉnh Bến Tre do ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, cùng đại diện các Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính khảo sát tình hình xây dựng đô thị xã Mỹ Thạnh.
Ngày đăng: 03/09/2015
Ngày 26 tháng 8 năm 2015, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện do ông Nguyễn Minh Trung, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm trưởng đoàn, cùng các ngành, đoàn thể huyện có buổi kiểm tra nâng chất xã văn hóa Mỹ Thạnh.
Ngày đăng: 04/03/2019
Sáng ngày 24 tháng 02 năm 2019, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thạnh ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật nông thôn mới” tháng 2 trên địa bàn xã. Có gần 100 lực lượng tham gia là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng dọn dẹp vệ sinh cảnh quang môi trường, đốt rác đường tỉnh 885 ấp Nghĩa Huấn, cắt cỏ Đền thờ liệt sĩ xã, các tuyến đường liên xã Mỹ Thạnh -Thuận Điền và các tuyến đường liên ấp.
Ngày đăng: 13/10/2018
Chiều ngày 5 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Giồng Trôm phối hợp Phòng Tài Nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn Tiêu chí số 17 phần việc hộ gia đình nông thôn. Bà Phan Thị Kim Tuyền – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện, bà Hồ Thị Xuân Yên - Ủy viên thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, các ban ngành đoàn thể xã và hơn 50 hội viên phụ nữ đến tham dự.
Ngày đăng: 24/09/2018
Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm có buổi kiểm tra đánh giá công tác xây dựng Nông thôn mới xã năm 2018. Ông Phạm Tấn Lễ - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cùng đoàn cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, các thành viên trong Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã giai đoạn 2016-2020 đến tham dự.
Ngày đăng: 12/08/2018
Năm 2018, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thạnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện đồng bộ có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong năm tăng tốc, đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng”.
Ngày đăng: 13/03/2018
Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.
Ngày đăng: 08/08/2017
Ban biên tập xin giới thiệu Quyết định số 1712 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 08/08/2017
Ban biên tập xin giới thiệu nghị quyết số 05 ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về định mức hỗ trợ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với tập tin đính kèm.