Site banner

Ấp Nghĩa Huấn

Ngày đăng: 14/05/2016
Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Chi ủy ấp Nghĩa Huấn tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự 3/5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị số 1 (xã Mỹ Thạnh-Phong Nẫm)