Site banner

Đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Mỹ Thạnh

Tab chính

Rất hài lòng
71% (302 phiếu)
Hài lòng
13% (56 phiếu)
Không hài lòng
11% (47 phiếu)
Bình thường
4% (19 phiếu)
Tổng số phiếu: 424