Site banner

Đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Mỹ Thạnh

Tab chính

Rất hài lòng
69% (321 phiếu)
Hài lòng
13% (61 phiếu)
Không hài lòng
11% (49 phiếu)
Bình thường
7% (32 phiếu)
Tổng số phiếu: 463