Site banner

Đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Mỹ Thạnh

Tab chính

Rất hài lòng
70% (317 phiếu)
Hài lòng
13% (61 phiếu)
Không hài lòng
11% (49 phiếu)
Bình thường
6% (27 phiếu)
Tổng số phiếu: 454