Site banner

Đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Mỹ Thạnh

Tab chính

Rất hài lòng
71% (313 phiếu)
Hài lòng
13% (59 phiếu)
Không hài lòng
11% (48 phiếu)
Bình thường
5% (23 phiếu)
Tổng số phiếu: 443