Site banner

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Thành phần hồ sơ: 

Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ ra biên nhận, hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét và cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã.

Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

2. Bản sao Hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công và doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu.

Số lượng hồ sơ:

02 bộ (01 bộ gửi UBND cấp xã l; 01 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất).

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

Không

Cơ sở pháp lý:

1. Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

2. Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Đính kèm tập tin: