Site banner

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Đoàn Phương Tùng

Chủ tịch Hội đồng

02

Nguyễn Ngọc Hằng

Phó Chủ tịch Hội đồng

03 Bùi Văn Chiến

Phó bí thư 

04

Ngô Tấn Quyền

Chủ tịch UBND

05

Ngô Mộng Quyên 

Chủ tịch MTTQ

06

Nguyễn Minh Luân

Công chức VHXH

07

Trần Thanh Phương

Chỉ huy trưởng quân sự

08

Hồ Văn Chí

Chủ tịch Nông Dân

09

Huỳnh Thị Thúy Hằng

Chủ tịch Hội Phụ nữ

10

Trần Văn Hoàng Ấp Căn Cứ

11

Nguyễn Thanh Huy

Chủ tịch Hội CCB

12

Đặng Thị Yến Xuân

Cán bộ Tuyên giáo- Kiểm tra

13

Dương Thị Bé Thi

Cán bộ văn phòng- Tổ chức

14

Nguyễn Khắc Hoàng

Công chức VPTK

15

Phan Thị Ngọc Rí

Phó Chủ tịch UBND

16

Trần Thị Thanh Trúc

Phó chủ tịch MTTQ

17

Trần Thanh Hận

Đại biểu tôn giáo

18

Nguyễn Việt Dũng

Ấp Nghĩa Huấn

19

Nguyễn Thị Bảo Ngân 

Phó chủ tịch Hội phụ nữ

20

Võ Thành Nhân

Bí thư Chi bộ Bến Đò

21

Lê Văn Hùng

Ấp Chợ

22

Trần Quốc Thanh

Bí thư chi bộ ấp Chợ

23

Phạm Thanh Diễm

Bí thư ấp Cái Chốt

24

Trần Văn Đèo

Bí thư chi bộ Cái Tắc

25

Phạm Thanh Diễn Ấp Cái Chốt

 

Tin khác