Site banner

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Phan Thị Ngọc Rí

Chủ tịch Hội đồng

02

Bùi Văn Chiến

Phó Chủ tịch Hội đồng

03

Phạm Thanh Diễn

Chủ tịch UBND

04

Ngô Mông Quyên

Phó Chủ tịch UBND

05

Hồ Văn Chí

Phó Chủ tịch UBND

06

Trần Thanh Phương

Chỉ huy trưởng quân sự

07

Nguyễn Ngọc Thanh

Công chức TP-HT

08

Võ Kim Hoàng

Chủ tịch Hội Phụ nữ

09

Nguyễn Hồng Sơn

Bí thư Xã đoàn

10

Nguyễn Thanh Huy

Chủ tịch Hội CCB

11

Huỳnh Thị Thúy Hằng

Cán bộ Tuyên giáo

12

Trần Văn Đạt

Nguyên CT.MTTQ

13

Nguyễn Ngọc Lang

Bí thư Chi bộ ấp Chợ

14

Phan Thị Ngọc Phụng

Trưởng ấp Chợ

15

Nguyễn Văn Phúc

Bí thư Chi bộ ấp Căn cứ

16

Võ Văn Vững

Đại biểu tôn giáo

17

Lê Văn Ngọc

Bí thư Chi bộ Nghĩa Huấn

18

Nguyễn Duy Linh

Ấp đội trưởng NH

19

Huỳnh Văn Ấn

Bí thư Chi bộ Bến Đò

20

Võ Thị Kim Phượng

Trưởng ấp Bến Đò

21

Nguyễn Thị Ánh Minh

Bí thư Chi bộ Cái Chốt

22

Phạm Thanh Diễm

Trưởng ấp Cái Chốt

23

Trần Văn Đèo

Bí thư chi bộ Cái Tắc

24

Nguyễn Văn Phúc

Trưởng ấp Cái Tắc

25

Trần Văn Xem

Trưởng BCTMT ấp NH

26

Trần Văn Hoàng

Trưởng ấp Căn cứ

27

Ngô Tấn Quyền

Phó Bí thư Thường trực xã Lương Hòa

Tin khác