Site banner

Danh sách thành viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Ngô Tấn Quyền

Chủ tịch UBND

02

Bùi Văn Chiến

Phó Chủ tịch

03

 

Phó Chủ tịch

04

Nguyễn Trí Đởm

Trưởng Công an

(2014-2020)

05

Trần Hoài Ân

Trưởng Công an

(2020 đến nay)

06

Trần Thanh Phương

Chỉ huy trưởng QS xã

Tin khác