Site banner

Ban Thường vụ huyện ủy kiểm tra công tác xây dựng Chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày   tháng 11 năm 2015, Ban Thường vụ huyện ủy do ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy và ông Trần Văn Tràng, Chủ tịch MTTQ huyện đến kiểm tra công tác xây dựng chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2020. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã tham dự. Qua buổi làm việc thay mặt Ban thường vụ huyện ủy, đồng chí Lê Văn Cường, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy chỉ đạo cần sửa đổi quy chế làm việc, dựa trên cơ sở quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để cụ thể hóa thành của xã, quá trình xây dựng phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của xã, tránh tình trạng sao chép giống như của huyện; các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Khối vận cần làm rõ nhiệm vụ và giải phải thực hiện, phải chỉ ra được từng chỉ tiêu, cách làm, ai làm và ai chịu trách nhiệm, không nêu chung chung và không có người chịu trách nhiệm khi chỉ tiêu đó không đạt. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực tiếp thu và ghi nhận ý kiến chỉ đạo của ban Thường vụ huyện ủy và báo cáo với đồng chi Bí thư Đảng ủy chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời./.

Tin khác