Site banner

Thủ tục xác nhận hồ sơ người có công với cách mạng từ trần đối với trường hợp hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+Nếu không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

+ Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

+Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Thực hiện việc xác nhận vào hồ sơ, chuyển phòng Lao động thương binh và xã hội huyện xem xét giải quyết hoặc giao trả cho công dân hồ sơ đã được xác nhận để trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: Thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh ( kể cả thương binh lọai B), bệnh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; Người họat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng “ Có công với nước”, Huân chương kháng chiến.

- Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân xã cấp.

- Bản khai nhân thân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã ( mẫu số 12-TT1).

- Quyết định trợ cấp (mẫu số 12-TT2) của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Số lượng hồ sơ:

02 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí:

Không

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân xã

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Bản khai nhân thân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế đô ưu đãi người có công với cách mạng