Site banner

Thông báo Về việc phân chia tài sản thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật của bà Mai Thị Nỡ, thường trú ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh có nhận được hồ sơ phân chia tài sản thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật từ ông Võ Văn Út thửa đất số 321, tờ bản đồ số 5, diện tích 6162.1 m2, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm và thửa đất số 320, tờ bản đồ số 5, diện tích 458.7 m2, mục đích sử dụng: đất nghĩa địa và thửa đất số 18, tờ bản đồ số 5, diện tích 1947.4 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm được Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00882, CHOO884, CH00883 ngày 19 tháng 03 năm 2012 tọa lạc tại ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh của bà Mai Thị Nỡ, sinh năm 1963, CMND số 320422384, cấp ngày 09/9/2008, nơi cấp Công an tỉnh Bến Tre. Hiện thường trú: ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. Nay Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2015 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015 nếu không có tranh chấp, khiếu nại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh trình Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện lập hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Mai Thị Nỡ. Mọi tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất được giải quyết theo pháp luật./.

Tin khác