Site banner

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho vay và họp giao ban tháng 11.2015

Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và các hội đoàn thể tổ chức giải ngân cho vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và họp giao ban tháng 11 năm 2015. Tham dự có bà Võ Thị Phí, cán bộ ngân hàng chính sách xã hội huyện; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã và các hội đoàn thể. Tháng 11/2015 ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho vay 12 hộ với số tiền 79,5 triệu đồng, chủ yếu là nguồn nước sạch vệ sinh môi trường, dư nợ cho vay 3,596 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp giao ban ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã yêu cầu Cán bộ phụ trách giảm nghèo phối hợp chặc chẽ với các hội đoàn thể tổ chức giám sát nguồn vốn vay, tập trung thu hồi nợ quá hạn, phấn đấu đến cuối năm không còn tổ tiết kiệm vay vốn xếp hạng trung bình, yếu./.

Tin khác