Site banner

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện kiểm tra nâng chất cơ quan văn hóa Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Tổ xây dựng và kiểm tra công nhận, nâng chất cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa huyện Giồng Trôm đến kiểm tra nâng chất cơ quan văn hóa xã Mỹ Thạnh (gồm Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể và Công an). Ông Võ Văn Niêm Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin làm Trưởng đoàn, ông Huỳnh Văn Nỷ Phó Trưởng Công an huyện và các thành viên là Phòng Nội vụ, Liên đoàn lao động, Ban chỉ huy quân sự, Trung tâm y tế và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. Về phía xã ông Trương Hoàng Hà Phó Bí thư trường trực làm Trưởng Ban vận động, ông Bùi Văn Chiến Chủ tịch Công đoàn làm Phó ban, bà Ngô Mộng Quyên PCT. UBND xã làm Phó ban cùng các ban ngành xã làm thành viên. Nội dung kiểm tra gồm thông qua báo cáo, kiểm tra hồ sơ sổ sách có liên quan, kiểm tra thực tế và đoàn chấm điểm. Qua buổi kiểm tra Trưởng đoàn kết luận Ban vận động cơ quan văn hóa chấp hành tốt thông báo của đoàn kiểm tra, thành phần tham dự kiểm tra đầy đủ, thực hiện chuyên môn cải cách hành chính tốt, đồng bộ, tham gia phong trào XDĐSVH tốt, hệ thống chính trị hoạt động tốt, khuôn viên và phòng làm việc sạch đẹp. Đề nghị trong thời gian tới Ban vận động cơ quan văn hóa thực hiện tốt hơn nữa trong công tác cái cách hành chính, chú trọng khâu tiếp dân ở phòng một của, thực hiện tốt Công văn 1377. Cuối cùng Trưởng đoàn kiểm tra thông báo số điểm bình quân 90.6 và kết luận cơ quan văn hóa xã Mỹ Thạnh được giữ vững và nâng chất trong năm 2015./.

                                                                              

Tin khác