Site banner

Trung tâm xã Mỹ Thạnh đạt tiêu chí đô thị loại V

Ngày 12 tháng 11 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre đã biểu quyết thông qua đề án công nhận đô thị loại V, trung tâm xã Mỹ Thạnh huyện Giồng Trôm. Tên gọi: Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V Trung tâm xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ranh giới đô thị: Khu vực Trung tâm xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Quy mô đô thị: Diện tích toàn đô thị là296,3 ha, trong đó diện tích nội thị là 62,13ha; Dân số toàn đô thị là5.597 người, trong đó dân số nội thị là 3.774 người. Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận đô thị loại V cho Trung tâm xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. Như vậy sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện quy hoạch tổng thể phát triện hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn đến năm 2020, trung tâm xã Mỹ Thạnh đã đạt đô thị loại V. Đây là tiêu chí đầu tiên thực hiện đạt Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020./.

Tin khác