Site banner

Danh sách Trưởng ấp nhiệm kỳ VI (2013-2015)

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Phan Thị Ngọc Phụng

Trưởng ấp Chợ

02

Nguyễn Việt Dũng

Trưởng ấp Nghĩa Huấn

03

Trần Văn Hoàng

Trưởng ấp Căn cứ

04

Võ Thị Kim Phương

Trưởng ấp Bến Đò

05

Phạm Thanh Diễm

Trưởng ấp Cái Chốt

06

Nguyễn Văn Phúc

Trưởng ấp Cái Tắc

Tin khác