Site banner

Thông báo danh sách ứng cử viên bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018) trên địa bàn xã Mỹ Thạnh

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

01

Lê Văn Hùng

Trưởng ban công tác mặt trận ấp

 

ấp Chợ

 

02

Lê Thái Hưng

Chi hội cựu chiến binh ấp Chợ

03

Trần Văn Hoàng

Trưởng ấp

ấp Căn cứ

 

04

Trần Quyết Tiến

Ấp đội Trưởng

05

Nguyễn Việt Dũng

Trưởng ấp

 

ấp Nghĩa Huấn

 

06

Phạm Thị Thu Hằng

Chi hộ Trưởng Phụ nữ ấp

07

Võ Thị Kim Phượng

Trưởng ấp

ấp Bến Đò

08

Võ Thành Nhân

Chi hội trưởng nông dân

09

Nguyễn Thị Ánh Minh

Bí thư Chi bộ

ấp Cái Chốt

10

Nguyễn Minh Hải

Ấp đội trưởng

11

Trần Thị Hoàng

Chi hội trưởng phụ nữ

ấp Cái Tắc

12

Phạm Tấn Lợi

Công an viên

Tin khác