Site banner

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã triển khai Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Ngày 7 tháng 01 năm 2016, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Thạnh họp triển khai Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Đến dự và chủ trì cuộc họp có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; cùng các ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Trưởng ấp, ấp đội trưởng 6 ấp tham dự. Qua kết quả khám sức khỏe, Mỹ Thạnh có 19 thanh niên đạt sức khỏe theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngày 11/01/2016 tổ chức xét duyệt chính trị lần 2 cấp xã, ngày 19/01/2016 xét duyệt chính trị lần 2 cấp huyện, ngày 04/02/2016 trao lệnh gọi nhập ngũ, ngày 22/02/2016 tổ chức lễ trao quân trang, ngày 25/02/2016 tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ tại xã và 5 giờ sáng ngày 26/02/2016 giao quân tại huyện. Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Thanh Diễn nhấn mạnh chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là chỉ tiêu pháp lệnh ngay từ đầu năm, vì vậy đề nghị các đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên thanh niên nhận thức đúng đắn trách nhiệm của thanh niên trong tham gia xây dựng quân đội bảo vệ tổ quốc, khắc phục những khó khăn, thử thách, thực hiện đạt chỉ tiêu làm động lực cho thực hiện các chỉ khác trong năm 2016./.

Tin khác