Site banner

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016

CÔNG KHAI DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh)

SỐ TT

TÊN CÔNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ

QUY CÁCH

NGUỒN VỐN

01

Đổ bê tông đường vào nhà văn hóa ấp Bến Đò với kinh phí: 35 triệu đồng

60m

NS

(100%)

 

02

Đổ bê tông sân bóng chuyền ấp Bến Đò với kinh phí: 40 triệu đồng

Ngang 12mm dài 24m

NS

(100%)

 

03

Xây dựng nhà vệ sinh ấp Bến Đò và ấp Căn cứ với kinh phí: 120 triệu đồng

Bê tông cốt thép

NS

(100%)

 

04

Đổ bê tông lộ tổ NDTQ số 28 ấp Chợ

Dài 216m, ngang 2m, dày 0,14m

NS

(60%)

NDĐG

(40%) 

05

Xây dựng cống thoát nước ấp Căn cứ (sau UBND xã) với kinh phí: 243 triệu đồng

 

NS

(100%)

 

 

Tin khác