Site banner

Cụm thi đua số 3 huyện Giồng Trôm tổ chức họp xét thi đua năm 2015

Ngày 08 tháng 01 năm 2016, tại Phòng họp Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh. Cụm thi đua số 3 huyện Giồng Trôm tổ chức họp xét thi đua năm 2015. Đến dự có bà Phạm Thị Ngọc Hiền, Trưởng Phòng Nội Vụ huyện và chuyên viên phụ trách thi đua Phòng Nội Vụ huyện; Chủ tịch và Công chức Văn Phòng-Thống kê phụ trách nội vụ 7 xã gồm: Mỹ Thạnh (cụm trưởng, Phước Long (cụm phó), Lương Hòa, Thuận Điền, Lương Phú, Sơn Phú, Hưng Phong. Căn cứ Hướng  dẫn xét thi đua khen thưởng của huyện, do có 03 xã (Mỹ Thạnh, Phước Long, Hưng Phong) chính quyền không đạt trong sạch vững mạnh vì vậy cụm thống nhất không xét, còn lại 4 xã (Thuận Điền, Lương Phú, Lương Hòa, Sơn Phú) tổ chức xét để chọn 01 tập thể lao động xuất sắc và 01 cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả xã Thuận Điền đạt tập thể lao động xuất sắc và đề nghị cờ thi đua của tỉnh, 03 xã còn lại đạt tập thể lao động tiên tiến. Đồng thời bầu xã Phước Long làm cụm trưởng và Hưng Phong làm cụm phó năm 2016./.

Tin khác