Site banner

Sở Lao động Thương binh&Xã hội tỉnh kiểm tra công tác tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều trên địa bàn xã Mỹ Thạnh

Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2016, Sở Lao động Thương binh&Xã hội tỉnh Bến Tre do ông Đặng Minh Ngọc, chuyên viên Sở LĐTB&XH làm trưởng đoàn, cùng ông Trần Văn Tràng, Chủ tịch MTTQ huyện kiểm tra công tác tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đa chiều trên địa bàn xã Mỹ Thạnh. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Ngô Mộng Quyên, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo và Trưởng ấp, điều tra viên 6 ấp tham dự. Nội dung kiểm tra các thông tin do điều tra viên điều tra từ các phiếu A, C21, B, B1, B2. Qua 01 buổi kiểm tra đoàn đánh giá về cơ bản các điều tra viên có nắm được quy trình điều tra theo quy định, các thông tin đa số chính xác. Tuy nhiên một số nội dung thông tin từ phiếu C21 và phiếu B1, B2 không trùng khớp; cách tính diện tích nhà ở chưa hợp lý, chỉ số tiêu thụ điện. Kết luận ông Đặng Ming Ngọc đề nghị Ban chỉ đạo giảm nghèo xã cần mở rộng đối tượng điều tra, tỷ lệ hộ nghèo qua điều tra chỉ tăng 1% là chưa hợp lý, quá trình điều tra phải đảm bảo tính chính xác và chính sách an sinh xã hội./.

Tin khác