Site banner

Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Phòng chống tội phạm, Phòng chống AIDS tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 15 tháng 01 năm 2016, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Phòng chống tội phạm, Phòng chống AIDS xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Ban chỉ đạo; cùng các ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo; Trưởng ấp, Công an viên phụ trách ấp và ấp đội trưởng 6 ấp tham dự.

ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo

Năm 2015 Phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc, Công tác Phòng chống tội phạm và tện nạn xã hội, Phòng chống AIDS có nhiều chuyển biến tích cực; phạm pháp hình sự xảy ra 5/7 vụ (giảm 02 vụ), trong đó có 4 vụ trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội xảy ra 17/18 vụ (giảm 01 vụ), chủ yếu là xâm  hại sức khỏe người khác, trộm cấp vặt (05 vụ), đánh bạc, cố ý làm hưu hỏng tài sản người khác; kết quả phân loại có 05 Hội đồng Bảo vệ ANTT mạnh, 01 khá; 04 đội dân phòng mạnh, 02 khá; 83 tổ nhân dân tự quản vững mạnh, 14 tổ khá,  04 tổ trung bình;  Phát động phong trào Phòng chống tội phạm 493 cuộc, với 6.583 lượt người dự; toàn xã có 36 đối tượng nhiễm HIV, đã chuyển sang AIDS 17 đối tượng, chết 11 đối tượng, quản lý tại địa  bàn 10 đối tượng. Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Thanh Diễn, đề nghị Công an xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung cũng cố, nâng chất hoạt động các tổ chức nồng cốt, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc đến tận mọi người dân, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đặc biệt là các vi phạm xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự người khác, đánh bạc, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra trọng án trên địa bàn, kịp thời xử lý các tin báo của quần chúng nhân dân nhằm cũng cố, nâng cao lòng tin của quần chúng nhân dân đối với công tác Phòng chống tội phạm./.

Tin khác