Site banner

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Ngày 10 tháng 03 năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Đến dự có đồng chí Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã, Chủ trì Hội nghị; cùng các ngành, đoàn thể xã. Năm 2015 công tác cải cách hành chính tiếp tục được sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân xã và có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn chỉnh dịch vụ công mức độ 2, triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào công tác cải cách hành chính, triển khai sử hệ hợp thư điện tử, mạng nội bộ để trao đổi công việc, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính kết nối internet, 100% cán bộ công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó cán bộ có 7/11 đạt trình độ đại học, còn lại là trung học, công chức có 6/11 đạt trình độ đại học, còn lại là trung học; quyết định tuyển dụng 4 người hoạt động không chuyên trách, công tác xếp lương, nâng lương đến hạn, trước hạn được thực hiện một cách kịp thời; công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính được thực hiện tốt; triển khai thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 05/TTLT/BTP-BCA-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tư Pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế; triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo với nội dung “ba Không, ba Nên, ba Cần”; sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính năm sau cao hơn năm trước; chỉ số cải cách hành chính đạt loại tốt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Phạm Thanh Diễn, đề nghị tất cả cán bộ, công chức phải xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài, cán bộ trực tiếp  làm công tác CCHC phải nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác CCHC, xác định công tác CCHC là khâu đột phá, gắn với phong trào thi đua Đồng Khởi mới; cần đổi mới công tác tuyên truyền CCHC, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 là “cải cách thủ tục hành chính, cũng số sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức”; kịp thời công khai thủ tục hành chính mới ban hành tại trụ sở Ủy ban và trên trang thông tin điện tử của xã, kiểm soát chặc chẽ thủ tục hành chính, nghiên cứu đề xuất cắt giảm bớt những thủ tục hành chính không cần thiết; tổ chức tổng kết 05 công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015./.

Tin khác