Site banner

Quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các ấp, tổ số 1 ấp Nghĩa Huấn

Số văn bản: 
52
Ký hiệu văn bản: 
QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
29/03/2016
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: