Site banner

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Thạnh

Ngày 4/04/2016  Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đến làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Thạnh. Đến dự và làm việc do ông  Cao Văn Dũng – UVBTVTU- Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các đồng chí cùng đi, về phía xã có ông Nguyễn Hoàng Thái – HUV – Bí thư Đảng ủy xã, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã cùng tham dự.

Tại buổi làm việc đoàn đã được nghe đại diện đảng ủy xã báo cáo 3 nội dung: một là, việc cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, công tác triển khai và tuyên truyền nghị quyết ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; hai là, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; ba là, tình hình Chợ Mỹ Lồng đến nay như thế nào. Qua buổi làm việc ông Cao Văn Dũng – TUV – Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận: Đảng ủy xã Mỹ Thạnh có thực hiện tốt các nội dung mà đoàn đã đặt ra có cụ thể hóa được các kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp và xác định và cụ thể hóa được 76 đầu việc để triển khai thực hiện ở địa phương. Công tác bầu cử được triển khai và tuyên truyền tốt, điều tra niêm yết cử tri và các bước hiệp thương sớm hơn thời gian quy định. Vấn đề Chợ Mỹ Lồng là việc tranh chấp giữa doanh nghiệp và tiểu thương tuy nhiện địa phương thường xuyên nắm dư luận để kịp thời báo cáo về trên để giải quyết. Tuy nhiên trong thời gian tới cần tập trung hướng dẫn cho các chi bộ cụ thể hóa thành kế hoạch của chi bộ mình và hướng dẫn các ấp đăng ký đầu việc để thực hiện, lãnh đạo tốt hiệp thương bước 3 và tiếp tục tuyên truyền công tác bầu cử cho người dân hiểu đúng về công tác bầu cử trong thời gian tới./.

Tin khác