Site banner

Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội quí I.2016

Ban biên tập thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội quí I và triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quí II năm 2016 với những nội dung cụ thể sau:

          1. Về kinh tế

          - Công chức Đô thị-Môi trường tham mưu Ủy ban phối hợp với các đoàn thể, các ấp Chợ, Căn cứ, Nghĩa Huấn tập trung vận động kinh phí thu gom xử lý rác thải, đảm bảo đủ kinh phí chi trả cho công trình đô thị và nhân viên thu gom rác, đề xuất phương án tập kết rác, hạn chế để rác làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Nếu Công ty công trình đô thị không vận chuyển rác do thiếu kinh phí chi trả, Ủy ban sẽ kiểm điểm kỷ luật về mặt trách nhiệm đối với Công chức Đô thị-Môi trường.

          - Điều tra thống kê tình hình thiệt hại xâm nhập mặn; triển khai điều tra nông nghiệp thủy sản, quá trình điều tra phải thực hiện tốt công tác giám sát, đảm bảo công tác điều tra phải đến từng hộ gia đình; phối hợp với Hội nông dân tiếp tục vận động thành lập tổ hợp tác bưởi da xanh; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 lồng ghép với thích ứng biến đổi khí hậu.

          - Tập trung vận động thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt chỉ tiêu trong tháng 5/2016; tiếp tục khai thác nguồn thu vào ngân sách, triệt để tiết kiệm chi đảm bảo cân đối thu-chi; ấp Căn cứ, ấp Cái chốt cần tập trung vận động kinh phí đối ứng giao thông nông thôn năm 2015 trả lại ngân sách.

          - Phối hợp với  các ngành tỉnh, huyện giải quyết ổn định tình hình tranh chấp Chợ Mỹ Lồng và tình hình ô nhiễm môi trường ở ấp Nghĩa Huấn; tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị; trình Ủy ban nhân dân huyện phương án sữa chữa đường cống từ Bưu điện đến cầu Mỹ Thạnh.

          2. Về văn hóa-xã hội

          - Tập trung vận động thực hiện đạt chỉ tiêu dự án Washoba; tăng cường công tác tuyên truyền quản lý chấn chỉnh hoạt động nhạc sóng; xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 150 năm ngày mất lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, triển khai trong tháng 4/2016.

          - Xây dựng Kế hoạch giảm nghèo 2016-2020, tổ chức họp mặt hộ nghèo năm 2016, sớm hoàn tất thủ tục đề nghị chuyển mức hưởng trợ cấp xã hội cho hộ nghèo mới, tiếp tục thực hiện tốt công tác xác định mức độ khuyết tật; tập trung thu hồi nợ ngân hàng chính sách xã hội; quản lý tốt tình hình dạy thêm học thêm đúng quy định.

          - Thực hiện tốt công tác điều tra liệt sĩ, đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo đúng tiến độ; tiếp tục thực hiện tố mô hình 3 chuyển hóa về ma túy; tăng cường công tác quản lý, hạn chế tình hình sinh con thứ 3.

          - Quản lý và phát huy tốt hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh; tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

          - Trường trung học cơ sở phối hợp các các đoàn thể, các cấp cần tập trung vận động học sinh bỏ học ra lớp, đối với học sinh bỏ học ngoài xã tham mưu Ủy ban gửi công văn về Ủy ban nhân dân xã nơi học sinh cư trú để phối hợp vận động; Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng, Trường mầm non xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017 phải ưu tiên cho học sinh tại xã, nếu thiếu chỉ tiêu tuyển sinh mới nhận học sinh ngoài xã, đảm bảo không để vượt quá số lượng trường chuẩn quốc gia.

          3. Về công tác nội vụ

          - Cần tập trung công tác rà soát thủ tục hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, công khai thủ tục hành chính; chấn chỉnh việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kể từ ngày 13/4/2016, Ủy ban nhân dân xã sẽ kiểm điểm công chức, người hoạt động không chuyên trách trực thuộc Ủy ban nhân dân không chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo thẻ trong giờ làm việc.

          - Quyết định ban hành mục tiêu chất  lượng ISO 9001:2008 năm 2016, thực hiện tốt công tác đánh giá nội bộ; tiếp tục chấn chỉnh công tác văn thư lưu trữ trong lập hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc; thực hiện tốt công tác xét nâng lương trước hạn cho cán bộ, công chức; tham mưu cho Đảng ủy tổ chức sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.

          - Tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua Đồng Khởi mới theo Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          - Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

          4. Về công tác tư pháp-hộ tịch

          - Tổ chức miễn nhiệm và bầu thành viên tổ hòa giải khi có thay đổi đúng Luật Hòa giải cơ sở; tổ chức hòa giải kịp thời các tranh chấp trong nhân dân.

          - Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật có hiệu quả về chiều sâu lẫn chiều rộng; cũng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; thực hiện tốt kế hoạch rà soát, đánh giá quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân việt nam vời người nước ngoài.

          5. Về Quốc phòng-an ninh

          - Đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

         - Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cũng cố, nâng chất hoạt động tổ nhân dân tự quản; Nghị định 80/2011/NĐ-CP về hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với các đối tượng tù tha về, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội quí I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2016; Ủy ban nhân dân xã thông báo đến các ngành, các Đoàn thể, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trực thuộc Ủy ban nhân dân và Trưởng ấp 6 ấp biết để phối hợp thực hiện. Giao Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách nội vụ chủ trì phối hợp với Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách kinh tế-kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã theo dõi kết quả thực hiện sự chỉ đạo theo tinh thần thông báo này./.

Tin khác