Site banner

Ban Nội chính tỉnh ủy Bến Tre giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 12 tháng 4 năm 2016, Ban Nội chính tỉnh ủy Bến Tre do ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; ông Võ Văn Hoanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Huỳnh Văn Cuộn, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thành Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;  ông Nguyễn Văn Ro, Chánh Thanh Tra huyện; ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy; cùng các đồng chính trong Ban thường vụ Đảng ủy xã tham dự.

Sau khi nghe ông Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ý kiến đặt vấn đề cần làm rõ kết quả thực hiện của đoàn giám sát, ý kiến giải trình của ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Phát biểu kết luận chỉ đạo ông Huỳnh Quang Triệu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị bằng việc cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, có ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; đồng chí Bí thư Đảng ủy có tham dự tiếp và đối thoại với công dân những vụ việc bức xúc tại địa phương; công tác tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức…Tuy nhiên tình hình tranh chấp Chợ Mỹ Lồng và tình hình khiếu nại ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, làm mất an ninh trật tự tại địa phương đến nay giải quyết chưa dứt điểm. Trong thời gian tới cần phối hợp với các ngành tỉnh, huyện sớm giải quyết tình hình tranh chấp của tiểu thương với đơn vị đầu tư xây dựng Chợ Mỹ Lồng và tình hình khiếu nại môi trường với thời gian sớm nhất làm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương./.

Tin khác