Site banner

Công bố danh sách 45 đại biểu chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Điều 58, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Ủy ban bầu cử xã Mỹ Thạnh công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng hân dân xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo từng Đơn vị bầu cử như sau:

- Tổng số người ứng cử:  45 người.

- Tổng số đại biểu được bầu: 27 người.

- Được xếp theo vần thứ tự A, B, C, ………

          1. Đơn vị bầu cử số 1 ấp Nghĩa Huấn

- Đơn vị bầu cử số 1 là khu vực bỏ phiếu số 1 ấp Nghĩa Huấn, điểm bỏ phiếu tại ông Nguyễn Văn Mảnh, tổ nhân dân tự quản số 13 ấp Nghĩa Huấn.

+ Số người ứng cử 5 người

+ Số người được bầu là 3 người

Số tt

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Huỳnh Văn Chót

Tráng bánh

2

Nguyễn Ngọc Hằng

Cán bộ tổ chức Đảng ủy xã

3

Phạm Thị Thu Hằng

Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Nghĩa Huấn

4

Nguyễn Thanh Huy

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

5

Huỳnh Ngọc Trọng

Phó Bí thư Xã Đoàn Mỹ Thạnh

2. Đơn vị bầu cử số 2 ấp Nghĩa Huấn

- Đơn vị bầu cử số 2 là khu vực bỏ phiếu số 2 ấp Nghĩa Huấn, điểm bỏ phiếu tại nhà ông Trần Hoàng Sơn (5 Hớn), tổ nhân dân tự quản số 17 ấp Nghĩa Huấn.

+ Số người ứng cử 5 người.

+ Số người được bầu là 3 người.

Số tt

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Nguyễn Việt Dũng

Trưởng ấp Nghĩa Huấn

2

Huỳnh Thị Thúy Hằng

Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy xã

3

Huỳnh Hồng Hoa

Tráng bánh

4

Nguyễn Duy Linh

Ấp đội trưởng ấp Nghĩa Huấn

5

Lê Thị Mỹ Lệ

Phó Hiệu trưởng trường Mầm Non Mỹ Thạnh

3. Đơn vị bầu cử số 3 ấp Chợ

- Đơn vị bầu cử số 3 là khu vực bỏ phiếu số 3 ấp Chợ, điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng.

+ Số người ứng cử 5 người

+ Số người được bầu là 3 người.

Số tt

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Võ Anh Dũng

Làm kềm

2

Nguyễn Khắc Hoàng

CC. Văn phòng – Thống kê xã

3

Lê Thị Kim Huyền

Chi hội phó Phụ nữ ấp Chợ

4

Nguyễn Minh Luân

Chủ tịch Hội Nông dân xã

5

Ngô Tấn Quyền

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

4. Đơn vị bầu cử số 4 ấp Chợ

- Đơn vị bầu cử số 4 là khu vực bỏ phiếu số 4 ấp Chợ, điểm bỏ phiếu tại Văn phòng ấp Chợ.

+ Số người ứng cử 5 người

+ Số người được bầu là 3 người.

Số tt

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Trần Hải Dương

Phó trưởng Trạm y tế xã

2

Lê Văn Hùng

Trưởng ấp Chợ

3

Nguyễn Thị Trúc Hưởng

Làm kềm

4

Nguyễn Hồng Sơn

Bí thư Xã Đoàn

5

Trần Quốc Thanh

Trưởng ban công tác mặt trận ấp

5. Đơn vị bầu cử số 5 ấp Căn Cứ

- Đơn vị bầu cử số 5 là khu vực bỏ phiếu số 5 ấp Căn Cứ, điểm bỏ phiếu tại Văn phòng ấp Căn Cứ.

+ Số người ứng cử 5 người

+ Số người được bầu là 3 người.

Số tt

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Hồ Thanh Hải

Phó trưởng Công an xã

2

Nguyễn Văn Phúc

Bí thư Chi bộ ấp Căn Cứ

3

Ngô Mộng Quyên

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

4

Võ Văn Vững

Tôn giáo

5

Võ Thị Kim Xuyến

CC. Lao động-Thương binh xã hội xã

6. Đơn vị bầu cử số 6 ấp Căn Cứ

- Đơn vị bầu cử số 6 là khu vực bỏ phiếu số 6 ấp Căn Cứ, điểm bỏ phiếu tại Nhà văn hóa xã (cạnh trường Mầm Non Mỹ Thạnh)

+ Số người ứng cử 5 người

+ Số người được bầu là 3 người.

Số tt

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Hồ Văn Chí

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

2

Trần Văn Hoàng

Trưởng ấp Căn Cứ

3

Vũ Huy Linh

CC. Văn hóa xã hội

4

Trần Thanh Phương

Chỉ huy trưởng quân sự xã

5

Trần Thị Thanh Trúc

Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra

                 

7. Đơn vị bầu cử số 7 ấp Bến Đò

- Đơn vị bầu cử số 7 là khu vực bỏ phiếu số 7 ấp Bến Đò, điểm bỏ phiếu tại Nhà văn hóa ấp Bến Đò

+ Số người ứng cử 5 người

+ Số người được bầu là 3 người.

Số tt

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Lê Xuân Anh

Cán bộ chuyên trách dân số

2

Huỳnh Văn Ấn

Bí thư Chi bộ ấp Bến Đò

3

Huỳnh Duy Khánh

Phó trưởng Công an xã

4

Võ Thành Nhân

Trưởng ấp Bến Đò

5

Phan Thị Ngọc Rí

Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc xã

8. Đơn vị bầu cử số 8 ấp Cái Chốt

- Đơn vị bầu cử số 8 là khu vực bỏ phiếu số 8 ấp Cái Chốt, điểm bỏ phiếu tại Văn phòng ấp Cái Chốt.

+ Số người ứng cử 5 người

+ Số người được bầu là 3 người.

Số tt

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Bùi Văn Chiến

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

2

Lê Thị Hồng Cúc

Chủ tịch hội Cựu Thanh niên xung phong

3

Phạm Thanh Diễm

Bí thư Chi bộ ấp Cái Chốt

4

Nguyễn Thị Ánh Minh

Trưởng ấp Cái Chốt

5

Nguyễn Ngọc Thanh

CC. Tư pháp – Hộ tịch xã

9. Đơn vị bầu cử số 9 ấp Cái Tắc

- Đơn vị bầu cử số 9 là khu vực bỏ phiếu số 9 ấp Cái Tắc, điểm bỏ phiếu tại Nhà văn hóa ấp Cái Tắc.

+ Số người ứng cử 5 người

+ Số người được bầu là 3 người.

Số tt

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Phạm Thanh Diễn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

2

Trần Văn Đèo

Bí thư Chi bộ ấp Cái Tắc

3

Trần Thị Hoàng

Trưởng ấp Cái Tắc

4

Phạm Thị Thanh Truyền

Phó Chủ tịch MTTQ xã

5

Đặng Thị Yến Xuân

Phó Chủ tịch hội Phụ nữ xã

Ủy ban bầu cử xã Mỹ Thạnh công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở các Đơn vị bầu cử để nhân dân được biết./.

Tin khác