Site banner

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã đơn vị bầu cử số 1

Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Chi ủy ấp Nghĩa Huấn tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự 3/5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị số 1 (xã Mỹ Thạnh-Phong Nẫm) gồm: bà Võ Thế Trang Đền, Phó Chánh Án Tòa án nhân dân huyện; ông Bùi Thành Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Nẫm, ông Trần Ngọc Xuân, Ban Cai quản họ cao đài Ban chỉnh và 4/5 ứng cử đại biểu Hội đồng xã đơn vị số 1 (Nghĩa Huấn) gồm: ông Huỳnh Văn Chót, làng nghề bánh tráng; bà Nguyễn Ngọc Hằng, Cán bộ Tổ chức Đảng ủy; bà Phạm Thị Thu Hằng, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp; ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch Hội cựu chiến binh; ông Huỳnh Ngọc Trọng, Phó Bí thư xã đoàn; cùng  45 đại biểu cử tri tham dự. Hội nghị nghe bà Phan Thị Ngọc Rí,Chủ tịch MTTQ xã thông qua tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã. Từng ứng cử viên báo cáo chương trình hành động của mình trước cử tri, qua buổi hội nghị các cử tri đều thống nhất cao với chương trình hàng động và đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến giáo dục đạo đức xã hội, tình hình an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, giao thông nông thôn, thu quỹ quốc phòng-an ninh phải đảm bảo công bằng, tình hình karaoke…/.