Site banner

Trường mầm non tổng kết năm học 2015-2016

Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2016, Trường mầm non xã Mỹ Thạnh tổng chức tổng kết năm học 2015-2016. Đến dự có bà Ngô Mộng Quyên, Phó Chủ tịch UBND xã; các ngành, đoàn thể xã; Ban giám hiệu, giáo viên nhà trường tham dự.

Năm học 2015-2016 Bam giám hiệu mở 8 lớp mẫu giáo với 308 học sinh và 02 lớp nhà trẻ với 56 cháu. Trong đó huy động trẻ 5 tuổi vào lớp đạt 100% (102/102), kết quả  theo dõi phát triển sức khỏe của trẻ 57/57 kênh bình thường, không có thừa cân; về mẫu giáo có 303/308 kênh bình thường, tỷ lệ 98,37% và có 03 thừa cân, tỷ lệ 0,97%; trẻ cân đo định kỳ 308/308, đạt 100%. Đánh giá chất lượng soạn giảng giáo viên có 6 tốt và 7 khá. Xã hội hóa giáo dục được 35.430.000đ./.

Tin khác