Site banner

Lốc xoáy làm tốc mái 12 căn nhà trên địa bàn ấp Chợ và ấp Bến Đò xã Mỹ Thạnh

Vào lúc 17 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2016 tại xã Mỹ Thạnh xảy ra mưa và kèm theo lốc xoáy làm tốc máy 12 căn nhà trên địa bàn ấp Chợ và ấp Bến Đò xã Mỹ Thạnh. Trong đó ấp Chợ 10 căn và ấp Bến Đò 02 căn, sau khi lốc xoáy xảy ra lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và chi ủy chi bộ ấp đến từng hộ kiểm tra tình hình thiệt hại và động viên gia đình tạm  khắc phục hậu quả ban đầu chờ huyện khảo sát thống kê tình hình thiệt hại. 

nhà của ông Nguyễn Hữu Nghĩa (ấp Chợ) bi tốc toàn bộ máy nhà

nhà của ông Nguyễn Văn Nhàn bị tốc một phần máy nhà trên và một phần nhà dưới

Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng dân quân hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tiến hành lập biên bản thống kê thiệt hại 12 hộ, ước tính hơn 60 triệu đồng, rất mai sau lốc xoáy không có thiệt hại về người. Bước đầu Ủy ban nhân dân xã đã hổ trợ cho 02 hộ nghèo 20 tấm tôn và 1 triệu đồng để khắc phục thiên tai trong khí chờ cấp trên xem xét./.

Tin khác