Site banner

Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 2

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2016, tại nhà văn hóa, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp  lần thứ 2. Đến dự có ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Trần Văn Tràng, Chủ tịch MTTQ huyện; ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy và 27/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự. Kỳ họp đã thống nhất miễn nhiệm ông Bùi Văn Chiến, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời bầu bà Phan Thị Ngọc Rí, Chủ tịch MTTQ xã giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã và bầu ông Bùi Văn Chiến, nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã./.

Tin khác