Site banner

Đảng ủy sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 22/07/2016  Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết thực hiện NQ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016; triển khai kế hoạch phân công cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã theo dõi hỗ trợ tổ nhân dân tự quản. Đến dự có đồng chí Võ Văn Hoanh – PCT. UBMTTQVN Tỉnh; các đồng chí cán bộ huyện được phân công hỗ trợ các ấp; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, các  đồng chí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã; các ban ngành đoàn thể; cùng các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc.

Qua 01 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và 06 tháng đầu năm 2016 với sự nổ lực cả hệ thống chính trị, sự nhiệt tình của đảng viên toàn đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong xã đã tạo điều kiện để đảng ủy tập trung chỉ đạo đạt được những nhiệm vụ đã đề ra như: triển khai đầy đủ các Chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, công tác phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra giám sát đạt theo kế hoạch, kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt tốt, xây dựng khu trung tâm đạt chuẩn đô thị loại V, xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực, các danh hiệu văn hóa được củng cố, nâng chất lượng công tác hòa giải, chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách được quan tâm thực hiện đạt yêu cầu. Mặt trận và các đoàn thề có thể hiện được vai trò nồng cốt trong các phong trào tại địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao, hệ thống chính trị từ xã đến ấp từng lúc được củng cố đi vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên còn một số hạn chế như: việc thu ngân sách còn hạn chế, thu phí vệ sinh môi trường chưa đạt kế hoạch, việc thu thuế đạt thấp, vận động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn còn chậm, việc giải tỏa mặt bằng các hộ buôn bán lấn chiếm lề đường vào chợ còn chậm, triển khai các mô hình Dân vận khéo, các công trình xây dựng cơ bản chưa được đảm bảo tiến độ, tình hình trật tự Chợ Mỹ Lồng chưa được giải quyết ráo rẽ, …

Tại buổi hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV – Bí thư Đảng ủy nhắn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2016 cần tập trung những vấn đề như: sau bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có sự thay đổi nhân sự cần sắp xếp lại đội ngủ cán bộ để đi vào hoạt động ổn định, tập trung việc thu ngân sách đạt chỉ tiêu, đảm bảo thu hồi nợ thuế, tiếp tục vận động xây dựng giao thông nông thôn, khắc phục trình trạng ô nhiễm môi trường, tiếp tục vận động thu phí thu gom rác, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh trật tự  an toàn xã hội trong 6 tháng cuối năm nhằm để thực hiện đạt Nghị quyết năm 2016  của Đảng ủy và thực hiện đạt Nghị quyết mà đại hội đã đề ra đến năm 2020./.

Tin khác