Site banner

Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp tại xã Mỹ Thạnh

Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2016, tại Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Tham dự có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh; bà Võ Thế Trang Đền, ông Bùi Thành Hiếu, bà Phan Thị Phước Hiền, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; ông Phạm Tấn Lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các ngành tỉnh, huyện; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể và hơn 70 cử tri xã Mỹ Thạnh tham dự.

ông Phạm Tấn Lễ, PCT.UBND huyện giải trình ý kiến của cử tri

ông Phan Văn Mãi giải trình ý kiến đóng góp của cử tri

Tại buổi tiếp xúc đại biểu nghe ông Phan Văn Mãi, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Bùi Thành Hiếu, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ nhất và lần thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện. Sau  phần báo cáo có 8 ý kiến phát biểu đề đạt với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện xung quanh các vấn đề như: ô nhiễm môi trường; xử lý rác thảy; tình hình thuốc tôm, cá ở sông, rạch; bảo hiểm y tế; chế độ cho vay đối với sinh viên; chế độ chính sách đối với cán bộ ấp; tình hình phòng chống xâm nhập mặn; đổi sổ đỏ chậm được giải quyết; việc không thống nhất giữa tên chữ và tên ấp gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính…Qua ý kiến phát biểu của cử tri đã được các ngành huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và ông Phan Văn Mãi tiếp thu, giải trình thỏa đán./.

Tin khác