Site banner

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh khảo sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã Mỹ Thạnh

Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2016, Ban dân vận tỉnh ủy do ông Lê Văn Gập, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng với Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã Mỹ Thạnh về khảo sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2016. Tại buổi làm việc đoàn khảo sát của tỉnh nghe bà Ngô Mộng Quyên, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã Mỹ Thạnh báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, ý phát đặt vấn đề của thành viên đoàn khảo sát và ý kiến giải trình của ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyện Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở.

ông Lê Văn Gập (đứng) phát biểu kết luận buổi khảo sát

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, ông Lê Văn Gặp, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động trữ nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nhỏ; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giai đoạn 2016-2020; kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở xã kịp thời khi có thay đổi thành viên; rà soát bổ sung quy ước ấp văn hóa; thực hiện tốt công tác đối thoại với nhân dân, khai thác sử dụng hòm thư góp ý; thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội của các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong xây dựng đô thị và nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người dân; thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên;  quan tâm lãnh đạo công tác dân vận chính quyền, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng thủ tục hành chính cho nhân dân, đặc biệt là phong cách, thái độ của cán bộ, công chức; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và tập trung thực hiện tốt chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp gắn với phát triển ngành nghề nông thôn./.

Tin khác