Site banner

Đại hội đoàn viên chi đoàn ấp Chợ xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2016-2017

Chiều ngày 21 tháng 8 năm 2016, tại nhà Văn hóa xã Mỹ Thạnh, chi đoàn ấp Chợ tổ chức đại hội đoàn viên chi đoàn nhiệm kỳ 2016-2017. Đến dự có đồng chí Trương Văn Phúc Em, Ủy viên Ban Thường vụ huyện đoàn phụ trách tiểu vùng I; đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành; các đồng các Trưởng các đoàn thể; Chi ủy chi bộ ấp; đại biểu Ban chấp hành xã đoàn tiểu vùng I và sự có mặt 13/13 đoàn viên chi đoàn ấp Chợ tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua chi đoàn luôn được cũng cố Ban chấp hành 05 đồng chí, thay đổi Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn; 100% đoàn viên đạt trình độ tốt nghiệp cấp III, 4 đồng chí có trình độ Cao đẳng, 4 đồng chí được kết nạp Đảng; kết nạp 5 đoàn viên mới; tổ chức 5 cuộc họp tập Nghị quyết của Đảng các cấp, 02 cuộc học tập và là theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cũng cố 01 câu lạc bộ bóng đá, 01 đội văn nghệ, 01 đội hiến máu tình nguyện, 01 đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường; vận động kinh phí hàng năm trên 5 triệu đồng tổ chức tết trung thu cho thiếu nhi; vận động 5 đoàn viên tham gia buổi tư vấn giới thiệu việc làm do tỉnh tổ chức; thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với chi đoàn bạn; đưa 01 đoàn viên tập huấn kiến thức Đoàn-Hội ở huyện, phòng chống HIV/AIDS; phối hợp tổ chức xét duyệt chính trị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao; tuyê truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, an toàn giao thông.

Bên cạnh những mặt đạt được cũng cón một số mặt hạn chế nhất định như: do Ban chấp hành thay đổi từ đó trong thực hiện nhiệm vụ chưa được thường xuyên liên tục, ảnh hưởng đến chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác tạo nguồn phát triển đoàn còn gặp nhiều khó khăn; nhận thức của một số đoàn viên còn hạn chế, chưa thấy rõ vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với cộng đồng, xã hội; nguồn kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của chi đoàn. Trên cơ sở đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội cũng đã quyết nghị đưa ra một số chỉ tiêu nhiệm kỳ tới cụ thể như: phát triển mới 3 đoàn viên; phấn đấu vận động 01 nhà tình thương cho đoàn viên nghèo; học tập nghị quyết của Đảng cho 100% đoàn viên, 80% thanh niên có mặt tại địa phương; mở 01 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên; thực hiện 03 công trình phần việc của thanh niên; phát triển đoàn viên trong lực lượng DQTV đạt 100%; 100% đoàn viên biết tin học, 35% đoàn viên biết ngoại ngữ; tổ chức 5 cuộc định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; giới thiệu giải quyết việc làm cho 10 đoàn viên; 100% đoàn viên tham gia các phong trào do xã đoàn phát động; 100% đoàn viên, hội viên được tuyên truyền luật an toàn giao thông và tổ chức 01 cuộc tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên; thành lập và duy trì có hiệu quả đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; tiếp tục phát động phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”; 100% đoàn viên đạt chuẩn gia đình văn hóa; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua Đồng Khởi Mới và Đồng Khởi khởi nghiệp; thành lập 01 tổ vay vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình…Qua đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017 là 5 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Thị Ngọc tái đắc cử Bí thư Chi đoàn. Được biết Chi đoàn ấp Chợ được Huyện đoàn chọn làm đại hội điểm chi đoàn tiểu vùng I để rút kinh nghiệm cho các xã còn lại./.

Tin khác