Site banner

Ban Thường vụ Đảng ủy khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 25 và Nghị quyết TW4 khóa XI

Vừa qua Ban thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch khảo sát 6/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về  “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”. Dự buổi khảo sát có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí chuyên trách công tác tuyên giáo Đảng ủy, các đồng chí trong chi ủy chi bộ và đại diện các đoàn thể 6/6 ấp.

Tại buổi làm việc đại diện chi ủy chi bộ báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và kết qủa 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”. Nhìn chung các chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Có kịp thời cũng cố hệ thống chính trị của ấp, nhận thức của cán bộ Đảng viên có thể hiện tốt nhất là   vài trò nêu gương của người đứng đầu. Các đoàn thể ấp có triển khai cho đoàn viên – hội viên thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới. Việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau Nghị quyết Trung ương 4 có chuyển biến và không có phát sinh hạn chế mới.

Qua buổi khảo sát đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy khẳng định: Hầu hết các chi bộ có triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25 của Trung ương đến đoàn viên – hội viên và quần chúng nhân dân, việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) có chuyển biến rõ rệt và không phát sinh hạn chế mới. Tuy nhiện cũng còn một số hạn chế như: chưa tập hợp được nhiều quần chúng nhân dân, việc tổ chức mô hình dân vận khéo còn hạn chế, các chi tổ hội một số ấp họp chưa đều, việc khắc phục Nghị quyết Trung ương 4 có chuyển biến tuy nhiên cũng một số đảng viên còn nể nang, ngại va chạm nhất là đảng viên trẻ. Hướng tới các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cần tổ chức tốt các mô hình dân vận khéo và nhân rộng trong quần chúng nhân dân, tập trung khắc phục những hạn chế khuyết điểm chưa khắc phục được sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4 gắn với kiểm tra đảng viên chấp hành, cuối năm nên đưa ra phân tích đúng thực chất nằm để bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên và bình xét gương điển hình tiên tiến cuối năm 2016.

 

Tin khác