Site banner

Danh sách Bí thư, Chủ tịch qua các thời kỳ

Số tt

Họ và tên

Chức vụ

 

Năm công tác

 

1

Huỳnh Văn Chuột

Tổ trưởng tổ Đảng

1932

2

Huỳnh Văn Lành

Bí thư chi bộ

5/1946

3

Phan Văn Sáu

Bí thư chi bộ

1948

4

Lâm Bình

Bí thư

1954

5

Nguyễn Văn Chà

Bí thư chi bộ A

1960

6

Huỳnh Công Phạt

Bí thư chi bộ B

1960

7

Huỳnh Văn On

Bí thư chi bộ

1965 -1969

8

Nguyễn Văn Sành

Bí thư chi bộ

1969 -1970

9

Bùi Văn Đôn

Bí thư chi bộ

1972 -1973

10

Phạm Văn Déo

Bí thư chi bộ

5/1973

11

Lê Văn Ngọc

Bí thư chi bộ

1975

12

Nguyễn Văn Được

Bí thư chi bộ

9/1975 -1977

13

Phạm Thành Hưng

Bí thư chi bộ

1977 - 1979

14

Huỳnh Bữu Tài

Bí thư chi bộ

1980 - 1981

15

Nguyễn Hữu Khoa

Bí thư Đảng ủy

1981 -1983

16

Lê Văn Ngọc

Bí thư Đảng ủy

1983 - 1985

17

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Bí thư Đảng ủy

1986 -1988

18

Nguyễn Hữu Khoa

Bí thư Đảng ủy

1988 -1995

19

Võ Văn Hoanh

Bí thư Đảng ủy

1995 -1996

20

Lê Thế Hoàng

Bí thư Đảng ủy

1996 -1997

21

Nguyễn Văn Bình

Bí thư Đảng ủy

1998 -2005

22

Lê Phú Điền

Bí thư Đảng ủy

2005 - 2010

23

Trần Văn Tràng

Bí thư Đảng ủy

2010 - 2014

24

Nguyễn Hoàng Thái

Bí thư Đảng ủy

2014 – 2020

25

Huỳnh Công Phạt

Chủ tịch UBND

1945

26

Huỳnh Văn Lành

Chủ tịch UBND

12/1945

27

Trần Văn Thuận

Chủ tịch UBND

1977 - 1981

28

Mai Thành An

Chủ tịch UBND

1981 - 1983

29

Ngô Văn Niệm

Chủ tịch UBND

1983 - 1985

30

Trần Khắc Dũng

Chủ tịch UBND

1986 - 1993

31

Huỳnh Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND

1993 - 1995

32

Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch UBND

1995 - 1997

2005-2007

33

Trần Văn Đạt

Chủ tịch UBND

1998 - 2000

34

Phạm Trung Trường

Chủ tịch UBND

2000 - 2004

35

Nguyễn Thanh Nguyên

Chủ tịch UBND

2004 - 2005

36

Phạm Thanh Diễn

Chủ tịch UBND

2008 - 2016

Tin khác