Site banner

Mặt trận Tổ quốc xã triển khai Kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016). Ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.  Qua buổi triển khai kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hướng dẫn Ban công tác mặt trận các ấp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức trong nhân dân về tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thời gian tổ chức lễ hội tại các ấp tập trung từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2016./.

Tin khác