Site banner

Quy định quản lý sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày 03 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân Tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND quy định quản lý sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2016. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Quyết định với tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác