Site banner

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2016, tại hội trường nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Ủy ban nhân dân phối hợp Công đoàn cơ sở xã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã, ông Ngô Tấn Quyền – Phó bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Phan Thị Ngọc Rí – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân – Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã cùng 25 cán bộ công chức tham dự. Năm 2016 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tình hình kinh tế xã nhà tiếp tục phát triển, các chi tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ được tập trung và thật sự đi vào đời sống nhân dân đem lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã cũng cố niềm tin của nhân dân và công nhân viên chức – lao động. Trong năm qua, công đoàn thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc, nước đảm việc nhà, thi đua nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… được biết năm 2016 có 3 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 20 lao động tiên tiến và được nhiều giấy khen, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh huyện. Tại Hội nghị ông Nguyễn Hoàng Thái – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã phát biểu: mỗi cán bộ công chức cần phát huy hơn nữa thực hiện tốt văn hóa công sở đặc biệt là công văn số 1377 của Tỉnh ủy về việc thực hiện chỉ thị số 21 của Ban bí thư và tiếp tục chấn chỉnh văn hóa giao tiếp nơi công sở, duy trì tốt các phong trào do công đoàn tổ chức như phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khỏe, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cán bộ công chức, và cần quan tâm hơn nữa về vệ sinh môi trường thực hiện tốt phong trào “5 không 3 sạch”./.

Tin khác