Site banner

Đảng ủy xã Mỹ Thạnh thực hiện tốt các đầu việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh bến tre lần thứ X và Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Trên cơ sở đó năm 2016 Đảng ủy đã đăng ký thực hiện 6 đầu việc thực hiện Nghị quyết đại hội gồm: kêu gọi 01 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dừa; xây dựng 01 tổ hợp tác bưởi da xanh; vận động tiểu thương Chợ Mỹ Lồng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều; vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở  hạ tầng và đăng ký 03 đầu việc thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: cũng cố nâng chất các tiêu chí đô thị loại V, thực hiện đạt 02 tiêu chí nông thôn mới, thực hiện  tốt công tác cải cách hành chính. Để thực hiện đạt các nội dung đã đăng ký, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng nội dung thực hiện đối với các ngành, đoàn thể và các chi bộ trực thuộc với phương chăm: “năng động-đổi mới”. Kết quả đến cuối năm 2016 đã thực hiện đạt 9/9 nội dung đã đăng ký cụ thể như: đã kêu gọi được 01 Công ty dừa Mỹ Thạnh sản xuất các sản phẩm  từ dừa đóng trên địa bàn ấp Nghĩa Huấn, giải quyết gần 300 lao động tại địa phương; vận động thành lập 03 tổ hợp tác (02 tổ hợp tác bưởi da xanh và 01 tổ hợp tác chăn nuôi dê); phối hợp với các ngành tỉnh, huyện vận động giải quyết ổn định tranh chấp giữa tiểu thương và Công ty Thành Lợi, đơn vị đầu tư, thu phí Chợ Mỹ Lồng; triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đạt 97,3%; kết quả công tác bình xét hộ nghèo năm 2017 còn 8%, giảm  2,88% (nghị quyết giảm 1%); vận động xây dựng 500m đường giao thông đạt chuẩn nông thôn mới với kinh phí 582 triệu đồng và 04 cây cầu bê tông với kinh phí 232,6 triệu đồng; vận động xây dựng 200m cống thoát nước khu dân cư ấp Căn cứ; thực hiện đạt 02 tiêu chí nông thôn mới “tiêu chí số 9 và tiêu chí số 18”; công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, qua kiểm  tra của Phòng nội vụ được đánh giá tốt.

tuyến đường tổ nhân dân tự quản số 4, số 5 ấp Nghĩa Huấn với kinh phí 550 triệu đồng do nhân dân và mạnh thường quân tài trợ vừa được thi công

          Để đạt được kết quả nêu trên, Ban Thường vụ đã giúp Đảng ủy tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện, kịp thời cho ý kiến tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi, phát huy tinh thần, ý chí thi đua trong Đảng bộ, các đoàn thể và quần chúng nhân dân gắn  với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay. Với những kết quả đạt được trong năm qua, trong năm 2017 Đảng ủy tiếp tục đăng ký 05 đầu việc thực hiện Nghị quyết đại hội gồm: xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, thành lập hợp tác xã bánh tráng, vận động thu phí xử lý rác thải, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng và 03 đầu việc thực hiện Chỉ thị 16 gồm: cũng cố nâng chất đô thị, thực hiện đạt 03 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính./.

          

Tin khác