Site banner

Hội nghị triển khai Công tác Công an và Công tác Quốc phòng quân sự địa phương năm 2017

Sáng ngày 08 tháng 02 năm 2017, tại Hội trường  Nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị triển khai công tác công an, quân sự địa phương năm 2017. Ông Huỳnh Văn Nỷ - Phó trưởng Công an huyện Giồng Trôm, Đại úy Thái Hoàng Vũ – Cán bộ quân sự Huyện, ông Nguyễn Hoàng Thái – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã, ông Ngô Tấn Quyền – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Nguyễn Trí Đởm – Trưởng Công an xã, ông Nguyễn Thanh Phong – Chỉ huy phó quân sự xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự. Năm 2017 là năm Đảng, Nhà nước, các ngành các cấp bước vào giai đoạn trọng tâm để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020, cùng với việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện các công trình của xã nhà không loại trừ tình hình an ninh trật tự sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Công tác công an năm 2017 tập trung vào những vấn đề như: triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công an, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn.Đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017 chủ yếu tập trung vào những nhiệm vụ sau: tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu có trọng điểm, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đề cao ý thức cách mạng, ngăn ngừa phòng chống đập tan âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “ Bạo loạn lật đỗ” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc địa bàn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công tác vân động quần chúng làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên là lực lượng nòng cốt khắc phục hậu quả xảy ra trên địa bàn góp phần ổn định sản xuất đời sống của nhân dân; tiếp tục làm tham mưu nhằm thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017; phối hợp cùng công an và các ngành đoàn thể giữ vững ổn định An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã./.

Tin khác