Site banner

Hội nghị Đảng bộ triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2017, tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết cho đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã triển khai các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết thúc buổi Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy lưu ý tất cả các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ cần quyết tâm thực hiện đạt kết quả các nội dung Nghị quyết đã triển khai, đồng thời phát huy vai trò nêu gương, tính tiên phong trong thực hiện bằng các việc làm cụ thể, chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và đăng ký nội dung thực hiện hàng tháng với chi bộ, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi “Năm hành động” theo chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra./.

Tin khác